CUSTOMER SUPPORT

Please write to info@thebeginnings.com or use the form below. Thank you!

Working days 10:00—17:00 (GMT+3)


DISTRIBUTION


SIA SMARTFOODY

SIA SMARTFOODY 02.02.2024 noslēdza ar LIAA līgumu  Nr. 17.1-1-L-2024/15 par atbalsta
saņemšanu eksporta atbalsta nodrošināšanai projekta “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības
attīstība” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


PROJEKI

Projekts Nr. 22-00-A00402-000035
"Ražošanas efektivitātes un jaudas palielināšana”

Projekts Nr. 19-00-A00402-000018
"Ražošanas efektivitātes un jaudas palielināšana”

Projekts Nr. 17-00-A00402-000114
“Ražošanas jaudu palielināšanas turpināšana veselīgas pārtikas ražošanas uzņēmumā”

Projekts Nr. 17-00-A00402-000095
“Ražošanas jaudu un efektivitātes palielināšana veselīgas pārtikas ražošanas uzņēmumā”

Projekts Nr. 15-00-A00402-000095
“Veselīgas pārtikas ražošanas jaudas un efektivitātes palielināšanas turpināšana”

Projekts Nr. 16-00-A00402-000111
“Jaunu tehnoloģiju ieviešana veselīgās pārtikas ražošanai”
Iegādāti pamatlīdzekļi Leduskapis GNB1200TN, Mīklas mīcāmā mašīna ITR30, Knvenkcijas krāsnis 2 gab XB 895, Galds ar koka virsmu, Mikseris-Putotājs SP 800A-b, Tvaika nosūcējs, Paliknis UNIOX

Projekts Nr. 18-00-A00402-000085
“Ražošanas efektivitātes palielināšana”


IEPIRKUMI

"Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” ietvaros
SIA Smartfoody un LIAA ir noslēgts līgums 18.08.2016. Nr. SKV-L-2016/688.

SIA "Smartfoody" ir noslēdzis 02.03.2017 līguma Nr. 3.1.1.5/16/A/005 ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA “Smartfoody” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. — 2020. gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 15-00-A00402-000095 ir iegādājusies žāvēšanas iekārtu 'B master SR 16143', Kuteris 'Metos VCN — 42', Dārzeņu tīrāmā mašīna 'PV 23', Fasēšanas iekārta 'Coretamp KT-250X'.


ATBALSTS

Mūs atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Nacionālais Attīstības Plāns


EU AGRICULTURE DEVELOPMENT

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams:
Eiropas Komisijas Tīmekļa Vietnē